fbpx

O mnie

KIM JESTEM?

Jestem CERTYFIKOWANYM ANALITYKIEM ZACHOWANIA (CAZ), nauczycielem dyplomowanym, pracuję zawodowo od 1992 roku z osobami niepełnosprawnymi, głównie z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam studia z pedagogiki specjalnej (1998), podyplomowe studia z logopedii (2000), podyplomowe studia – Stosowana Analiza Zachowania (2008), podyplomowe studia Zarządzanie Oświatą – Menadżer w oświacie (2016).

W 2004 r.  roku ukończyłam 3 letnie szkolenie superwizyjne prowadzone przez Annę Budzińską i Iwonę Sominkę – Ruta w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku – pierwszej w Polsce placówce behawioralnej (łącznie ok. 200 godzin szkolenia).

W 2006 odbyłam 3 miesięczny praktyczny staż terapeutyczny w Princeton Child Development Institute w Princeton w New Jersey (USA)  w zakresie prowadzenia wczesnej interwencji behawioralnej.

CO ROBIĘ ZAWODOWO OBECNIE?

PRACUJĘ jako terapeuta i superwizor w przedszkolu dla dzieci z ASD w Krakowie na os. Zielonym 28. Jest to pierwsza w Polsce południowej placówka terapii behawioralnej, którą warto poznać, a nawet odwiedzić i  zobaczyć świetną pracę zespołu terapeutów.

SZKOLĘ  we własnym CENTRUM SZKOLEŃ BEHAWIORALNYCH prowadząc kursy zamknięte, warsztaty, szkoleniowe spotkania dla rad pedagogicznych.

DORADZAM i wspieram terapeutów w kilku placówkach oferujących terapię i edukację dzieciom z ASD m.in. w Punkcie Terapeutyczno – Szkoleniowym DROGA w Szałszy, przedszkolu specjalnym Akademia Małego Człowieka w Szałszy, Ośrodku Diagnostyczno – Terapeutycznym POZYTYWKA w Zabrzu, Przedszkolu NIEZAPOMINAJKA przy PSONI Koło w Rzeszowie.

TWORZĘ pomoce edukacyjne do wykorzystania przez terapeutów w placówkach edukacyjnych i terapeutycznych oraz przez rodziców w domach rodzinnych. Jedną z nich jest lubiany ze względu na funkcjonalność zestaw pomocy do nauki czytania ŁATWE CZYTANIE.

CO ZROBIŁAM W PRZESZŁOŚCI?

W 2001 r. współzakładałam Grupę Wczesnej Interwencji Behawioralnej – pierwszą w Polsce południowej placówkę behawioralną  – obecnie Filię nr 1 SOSW nr 4 w Krakowie, gdzie pracuję jako terapeuta i superwizor.

Na potrzeby funkcjonowania Grupy Wczesnej Interwencji Behawioralnej stworzyłam  Autorski Program Nauczania dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi „Małe Kroki”, który stanowił podstawę do tworzenia indywidualnych programów dla dzieci uczęszczających do grupy. 

W 2002 r. uczestniczyłam w tworzeniu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (2002), gdzie byłam najpierw członkiem Zarządu, następnie wiceprezesem. W ramach działań PSTB prowadziłam konsultacje terapeutyczno – diagnostyczne dla rodzin z całej południowej Polski.

W latach 2008 – 2012 współorganizowałam 5 letni cykl Ogólnopolskich Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog”, w których corocznie uczestniczyło przeszło 300 osób.  Byłam założycielem i kierownikiem Gabinetu Logopedycznego działającego przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. Jako członek zespołu szkoleniowego PSTB współorganizowałam i brałam czynny udział w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie.

W 2013 r. założyłam Fundację Wspierania Osób z Zaburzeniami Rozwoju OD POCZĄTKU, gdzie od początku istnienia do 2019 r. pełniłam społeczną funkcję Prezesa Zarządu.

Od roku 2002 współpracowałam jako superwizor behawioralny z kilkunastoma placówkami zajmującymi się terapią osób z autyzmem m.in. KTA Oddział w Krakowie, ośrodkiem RADOŚĆ ŻYCIA w Sandomierzu, ORETW w Kielcach, poradnią SCOLAR w Warszawie, przedszkolem DOBRY START w Warszawie, Szkołą nr 41 w Zabrzu, Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Rzeszowie, Przedszkolem MOTYLEK  w Krośnie.

GDZIE DZIELIŁAM SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ?

Miałam przyjemność uczestniczyć jako prelegent w konferencjach naukowych i sympozjach:

 • „Trzy lata terapii behawioralnej w Krakowie. Studium przypadków” – I Międzynarodowa Konferencja Terapii Behawioralnej Osób z Autyzmem, Gdańsk, 2002 r.
 • „Wczesna interwencja w pracy z dzieckiem z autyzmem”– IV Forum „Jestem dzieckiem z autyzmem – dajcie mi szansę”, Częstochowa, 2004 r.
 • „Rozwijanie wczesnych umiejętności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem” – seminarium „Jak żyć razem?”, Sandomierz, 2005 r.
 • „Model terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym” – seminarium „Jak żyć razem?”, Sandomierz, 2006r.
 • „Integrować, ale jak? Behawioralny model integracji dziecka z autyzmem” – Konferencja „Od autyzmu do ekstrawagancji. Całościowe zaburzenia rozwojowe”, Gliwice 2007 r.
 • „Jak nauczyć czytać dziecko z ASD?” III Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog”, Kraków, 2011 r.
 • „Mowa źródłem nieporozumień” – IV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog”, Kraków, 2012 r.
 • „Umiejętności kluczowe – podstawa uczenia osób z ASD” – I Forum pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Częstochowa, 2014 r.
 • „Dlaczego autyści mają trudne zachowania? Definicje oraz procedury radzenia sobie z zachowaniami utrudniającymi osobom z autyzmem naukę i rozwój osobisty” – Konferencja „Indywidualne potrzeby dziecka ze spektrum autyzmu”, Tarnobrzeg, 2015 r.
 • „Strategie proaktywne jako przykład modyfikacji zachowań niepożądanych dzieci ze spektrum autyzmu”, Konferencja „Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: interakcje – porozumienie – dialog”, Dębica, 2016 r.
 • „Oswoić autyzm. Jak radzić sobie z problemem trudnych zachowań w codziennym życiu”, V Rzeszowska Sesja Logopedyczna, Rzeszów 2016 r.
 • „VB MAPP. Innowacja w diagnozie umiejętności językowych dzieci ze spektrum autyzmu”, Konferencja „Zrozumieć dziecko – trudne zachowania – pozytywne podejście”, Dębica 2017 r.
 • „Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu”, Konferencja „Razem możemy więcej”, Krosno 2017 r.
 • „Rodzic – dziecko – terapeuta. Współpraca w trakcie prowadzenia terapii neofobii żywieniowej”, III Wojewódzka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Dębica 2018 r.

I GDZIE JESZCZE UCZYŁAM?

Współpracowałam jako nauczyciel akademicki z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem im. J. Długosza w Częstochowie.

GDZIE I CZEGO UCZYŁAM SIĘ SAMA?

 • „Jak rozwijać dziecko autystyczne”, (Kraków, 1993);
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne”, (Kraków 1996);
 • „Kurs specjalny nauczania indywidualnego dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” (Kraków 1996);
 • Warsztaty z zakresu terapii autyzmu metodą behawioralną prowadzone przez specjalistów z uniwersytetu w Oslo Jensa Skara i Arilda Karsena (Kraków 2000,Gdańsk 2001, Poznań 2002, Gdańsk 2002);
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON”, (Kraków, 2006);
 • „Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem. Praca nad zachowaniami trudnymi, (Kraków 2008);
 • „Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem. Zmniejszanie częstości zachowań, (Kraków 2008);
 • „Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia. (Kraków 2008);
 • „Dotrzeć do serca autyzmu – Program RDI”, (Warszawa 2011);
 • „Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej”, (Kraków 2012);
 • Szkolenie PECS – poziom I (Kraków 2013);
 • „Szkolenie umiejętności dialogu motywującego”, (Kraków 2014);
 • „Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci – diagnoza i terapia” (Kraków 2015);
 • „VB-MAPP. Ocena umiejętności i planowanie terapii”, (Kraków 2015);
 • „Jak podwyższyć kreatywność ucznia?”, (Kraków 2015);
 • „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”, (Kraków 2016);
 • „Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart” (Kraków 2017);
 • „Karta oceny rozwoju psychoruchowego KORP”, (Wieliczka 2017);
 • „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, (Warszawa 2018);
 • „Bułka na śniadanie, obiad, i kolację? O neofobii praktycznie” (Warszawa, 2018r.);
 • „Myślenie wizualne i rysunek w pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera” (Warszawa, 2018);
 • „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” (Kraków 2019);
 • „Nauczanie precyzyjne” (Warszawa, 2020);
 • „Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej” (Lublin, 2020);
 • „Standaryzowany wykres celeracji” (Warszawa, 2020).

To chyba tyle o mnie! Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś o mnie więcej, zapraszam do KONTAKTU :).

Miło, że tu jesteś. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej 🙂