fbpx

Program mentorski – długofalowe wsparcie zespołu.

Tematyka realizowana w obrębie programu:

 • Budowa systemu jednolitej oferty terapeutycznej w placówce.
 • Tworzenie bazy programowej i zestawów pomocy.
 • Organizacja harmonogramu zajęć.
 • Wprowadzenie zasad terapii behawioralnej.
 • Projektowanie modelu efektywnej współpracy z rodzicami podopiecznych.

Co zyska Wasz zespół dzięki długofalowej współpracy?

 • Gotowe systemowe rozwiązania z zakresu organizacji pracy terapeutycznej, edukacyjnej i wychowawczej;
 • Projekt modelu terapeutycznego uwzględniającego rodziców jako członków zespołu;
 • Narzędzia motywowania rodziców do rozszerzania programów na środowisko rodzinne. 
 • Na bieżąco wiedzę na temat najnowszych technik i narzędzi terapeutycznych.
 • Systematyczny progres dzięki bieżącej i regularnej informacji zwrotnej niezależnego obserwatora.

Jak to zrobimy?

 • Kontaktujesz się ze mną jako przedstawiciel zespołu.
 • Ustalamy zakres – potrzeby Twojego zespołu.
 • Ustalamy formę – ilość spotkań na przestrzeni czasu, ilość osób zainteresowanych współpracą, długość spotkania dla każdej osoby, rodzaj konsultacji – porada, obserwacja pracy indywidualnej, grupowej, analiza dokumentacji, korekcja grafików zajęć itp.
 • Umawiamy się na pierwsze spotkanie.

Minimalny czas trwania spotkania z zespołem w waszym miejscu pracy  – 6 godzin.

Cena powiększy się o koszt dojazdu do Waszego miejsca pracy.

Porozmawiajmy o współpracy. Wspierałam zespoły terapeutów w wielu miejscach Polski od 2002 r. i robię to nadal. Zaręczam, że twój zespół zyska nowe spojrzenie i nowe możliwości dzięki naszym spotkaniom.